Lịch Kiểm tra HK1 2018-2019

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2018 - 2019

Ngày

Buổi

Môn kiểm tra

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu

làm bài

Giờ kết thúc

làm bài

Ghi chú

27/12/2018

Sáng

Ngữ văn 12

120 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

09 giờ 30

- Tại cơ sở 1

- Lớp 12 KT đề của Sở (theo phòng thi, SBD)

- Lớp 10, 11 nghỉ

T.Anh 12

60 phút

09 giờ 45

09 giờ 50

10 giờ 50

Chiều

Toán 12

90 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

15 giờ 00

28/12/2018

Sáng

Vật lí 12

50 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

08 giờ 20

- Tại cơ sở 1

- Các lớp 12 KHTN KT theo đề của Sở (theo phòng thi, SBD); lớp 10, 11 nghỉ

Hóa học 12

50 phút

08 giờ 35

08 giờ 40

09 giờ 30

Sinh học 12

50 phút

09 giờ 45

09 giờ 50

10 giờ 40

Chiều

Lịch sử 12

50 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

14 giờ 20

- Tại cơ sở 2: Các lớp 12 KHXH KT theo đề của Sở (theo phòng thi, SBD)

- Tại cơ sở 1: lớp 10, 11 học bình thường

Địa lí 12

50 phút

14 giờ 35

14 giờ 40

15 giờ 30

GDCD 12

50 phút

15 giờ 45

15 giờ 50

16 giờ 40

29/12/2018

Sáng

Lịch sử 12

50 phút

07 giờ 00

07 giờ 05

07 giờ 55

- Lớp 10, 11 học bình thường

- Lớp 12 ngồi theo lớp, KT theo đề của trường

Địa lý 12

50 phút

08 giờ 10

08 giờ 15

09 giờ 05

GDCD 12

50 phút

09 giờ 15

09 giờ 20

10 giờ 10

Vật lý 12

50 phút

07 giờ 00

07 giờ 05

07 giờ 55

Hóa học 12

50 phút

08 giờ 10

08 giờ 15

09 giờ 05

Sinh học 12

50 phút

09 giờ 15

09 giờ 20

10 giờ 10

03/01/2019

Sáng

Ngữ văn 10

90 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

09 giờ 00

- Tại cơ sở 1 (theo phòng thi, SBD)

- Lớp 11, 12 nghỉ

Vật lí 10

45 phút

09 giờ 25

09 giờ 30

10 giờ 15

Chiều

Ngữ văn 11

90 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

15 giờ 00

- Tại cơ sở 1 (theo phòng thi, SBD)

- Lớp 10, 12 nghỉ

Vật lý 11

45 phút

15 giờ 25

15 giờ 30

16 giờ 15

04/01/2019

Sáng

Toán 10

90 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

09 giờ 00

- Tại cơ sở 1 (theo phòng thi, SBD)

- Lớp 11, 12 nghỉ

T.Anh 10

45 phút

09 giờ 15

09 giờ 20

10 giờ 05

Chiều

Toán 11

90 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

15 giờ 00

- Tại cơ sở 1 (theo phòng thi, SBD)

- Lớp 10, 12 nghỉ

T.Anh 11

45 phút

15 giờ 25

15 giờ 30

16 giờ 15

05/01/2019

Sáng

Hoá học 10

45 phút

07 giờ 00

07 giờ 05

07 giờ 50

- Tại cơ sở 1 (theo lớp)

- Lớp 12 học bình thường

Sinh học 10

45 phút

08 giờ 15

08 giờ 20

09 giờ 15

Hoá học 11

45 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

10 giờ 20

Sinh học 11

45 phút

10 giờ 30

10 giờ 35

11 giờ 20

 

- Kiểm tra học kỳ 1 tập trung trong cuối tuần 17, đến hết tuần 18 (từ 27/12/2018 – 05/01/2019, ngày 01/01/2019 nghỉ Tết Dương lịch).

- Các môn kiểm tra học kỳ 1 tập trung: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh, Văn, Sử 12, Địa 12, GDCD 12.

- Nội dung kiểm tra: đến hết tuần thực học thứ 15.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 85
Hôm qua : 85
Tháng 02 : 2.465
Năm 2021 : 15.398