Code::Blocks 17.12 lập trình C/C++

 02/01/2019, 14:12
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:20px;"><strong>Code::Blocks hay Code Blocks / Code Block là IDE miễn phí và phổ biến cho lập trình viên C, C++ và Fortran.</strong></span></p><p style="text-align:center;"><img alt="Giao diện Code Blocks" width="640" height="508" src="https://s.dowload.vn/data/image/2018/02/05/Code-Blocks-giao-dien.jpg" /></p><h2 style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size:20px;">Code::Blocks là gì?</span></strong></h2><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:20px;">Mặc dù <strong>Code Block</strong> là IDE khá phổ biến nhưng không phải ai cũng biết đến nó. <strong>Code Blocks</strong>được coi là môi trường<a title="Phần mềm lập trình" href="https://download.com.vn/download-cong-cu-lap-trinh"><strong> lập trình</strong></a> tích hợp (IDE - Integrated Development Environment) miễn phí, đơn giản và hiệu quả, đặc biệt là cho lập trình viên mới vào nghề. Code::Blocks có thể đáp ứng được nhu cầu lập trình cơ bản của người dùng ngôn ngữ C, C++ hay Fortran. Code Block được thiết kế với khả năng mở rộng và cấu hình toàn diện.</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:20px;">Giống như nhiều IDE khác, <strong>Code Blocks</strong> cung cấp cho bạn môi trường tích hợp bao gồm nhiều công cụ lập trình như chương trình viết mã lệnh (Code Editor), chương trình sửa lỗi (Debugger), chương trình mô phỏng ứng dụng (Simulator)… Nói 1 cách đơn giản hơn, Code Block là phần mềm bao gồm nhiều gói phần mềm khác để phát triển phần mềm, ứng dụng đa nền tảng.</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:20px;"><strong>Code::Blocks</strong> sở hữu giao diện đơn giản, đa tính năng và hỗ trợ đa nền tảng. Được xây dựng dựa trên nền tảng plug-in, Code::Blocks có thể mở rộng tính năng khi cài thêm plug-in. Chẳng hạn như tính năng sửa lỗi trên Code::Blocks được cung cấp thông qua chương trình mở rộng.</span></p><p style="text-align:center;"><img alt="Môi trường lập trình cho người mới" width="637" height="527" src="https://s.dowload.vn/data/image/2018/02/05/Code-Blocks-lap-trinh.jpg" /></p><h2 style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size:20px;">Tính năng chính của Code::Blocks</span></strong></h2><h3 style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size:20px;">Tính năng nổi bật:</span></strong></h3><ul><li style="text-align:justify;"><span style="font-size:20px;">Sử dụng Open Source! GPLv3 hoàn toàn miễn phí, không chi phí ẩn.</span></li><li style="text-align:justify;"><span style="font-size:20px;">Hỗ trợ đa nền tảng.</span></li><li style="text-align:justify;"><span style="font-size:20px;">Viết trên nền C++. Không cần lib hay diễn giải ngôn ngữ.</span></li><li style="text-align:justify;"><span style="font-size:20px;">Mở rộng tính năng thông qua plug-in.</span></li></ul><p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size:20px;">Compiler: </span></strong><span style="font-size:20px;">Hỗ trợ nhiều Compiler như:</span></p><ul><li><span style="font-size:20px;">GCC (MingW / GNU GCC)</span></li><li><span style="font-size:20px;">MSVC++</span></li><li><span style="font-size:20px;">Clang</span></li><li><span style="font-size:20px;">Digital Mars</span></li><li><span style="font-size:20px;">Borland C++ 5.5</span></li><li><span style="font-size:20px;">Open Watcom</span></li><li style="text-align:justify;"><span style="font-size:20px;">Hệ thống build cực nhanh (không cần makefiles).</span></li><li style="text-align:justify;"><span style="font-size:20px;">Hỗ trợ build song song (tận dụng CPU đa lõi).</span></li><li style="text-align:justify;"><span style="font-size:20px;">Quản lý nhiều project đa mục tiêu.</span></li><li style="text-align:justify;"><span style="font-size:20px;">Môi trường lập trình để kết hợp nhiều project lại với nhau.</span></li><li style="text-align:justify;"><span style="font-size:20px;">Inter-project phụ thuộc workspace.</span></li><li style="text-align:justify;"><span style="font-size:20px;">Nhập MSVC project và workspace (không hỗ trợ Assembly Code).</span></li><li style="text-align:justify;"><span style="font-size:20px;">Nhập Dev-C++ project.</span></li></ul><h3 style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size:20px;">Debugger:</span></strong></h3><ul><li style="text-align:justify;"><span style="font-size:20px;">Giao diện GNU GDB.</span></li><li style="text-align:justify;"><span style="font-size:20px;">Hỗ trợ thêm MS CDB (giới hạn tính năng).</span></li><li style="text-align:justify;"><span style="font-size:20px;">Hỗ trợ điểm ngắt (breakpoint) toàn diện:</span><ul><li><span style="font-size:20px;">Code breakpoints</span></li><li><span style="font-size:20px;">Data breakpoints (đọc, viết và đọc/viết)</span></li><li><span style="font-size:20px;">Breakpoint conditions (chỉ ngắt khi giá trị là True).</span></li><li><span style="font-size:20px;">Breakpoint ignore counts (chỉ ngắt sau số lần nhất định).</span></li></ul></li><li style="text-align:justify;"><span style="font-size:20px;">Hiển thị biểu tượng và lập luận cho chức năng nội bộ.</span></li><li style="text-align:justify;"><span style="font-size:20px;">Hỗ trợ hiển thị hướng người dùng.</span></li><li style="text-align:justify;"><span style="font-size:20px;">Hỗ trợ Call stack.</span></li><li style="text-align:justify;"><span style="font-size:20px;">Disassembly.</span></li><li style="text-align:justify;"><span style="font-size:20px;">Hủy bộ nhớ tùy chỉnh.</span></li><li style="text-align:justify;"><span style="font-size:20px;">Chuyển giữa các thread.</span></li><li style="text-align:justify;"><span style="font-size:20px;">Xem CPU register.</span></li></ul><h3 style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size:20px;">Giao diện:</span></strong></h3><ul><li style="text-align:justify;"><span style="font-size:20px;">Đánh dấu syntax, tùy chỉnh và mở rộng.</span></li><li style="text-align:justify;"><span style="font-size:20px;">Code folding cho C, C++, Fortran, XML và nhiều tập tin khác.</span></li><li style="text-align:justify;"><span style="font-size:20px;">Giao diện dạng tab tiện lợi.</span></li><li style="text-align:justify;"><span style="font-size:20px;">Hoàn thiện code,</span></li><li style="text-align:justify;"><span style="font-size:20px;">Class Browser.</span></li><li style="text-align:justify;"><span style="font-size:20px;">Thụt lề thông minh.</span></li><li style="text-align:justify;"><span style="font-size:20px;">Chuyển 1 phím giữa file .h và .c/.cpp.</span></li><li style="text-align:justify;"><span style="font-size:20px;">Mở danh sách file để chuyển nhanh giữa các file (tùy chọn).</span></li><li style="text-align:justify;"><span style="font-size:20px;">Bộ công cụ tùy chỉnh.</span></li><li style="text-align:justify;"><span style="font-size:20px;">Quản lý danh sách to-do của nhiều người dùng.</span></li><li style="text-align:justify;"><span style="font-size:20px;">Và nhiều tính năng khác thông qua plug-in.</span></li></ul><p style="text-align:right;"><strong><span style="font-size:20px;">(Nguồn: https://download.com.vn)</span></strong></p>

Danh sách file (1 files)