• Phan Tấn Đẩu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng Chuyên Môn
  • Điện thoại:
   0905515895
  • Email:
   ptdau.c3hhtham@khanhhoa.edu.vn
 • Vũ Văn Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó Chuyên Môn
  • Điện thoại:
   01687418526
  • Email:
   vvbinh.c3hhtham@khanhhoa.edu.vn
 • Đặng Lê Văn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0932093635
  • Email:
   dlvan.c3hhtham@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Quốc Tường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985315966
  • Email:
   nqtuong.c3hhtham@khanhhoa.edu.vn
 • Hoàng Hữu Thông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0914357208
  • Email:
   hhthong.c3hhtham@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Tiến Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0982853125
  • Email:
   ntthanh.c3hhtham@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Trung Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0973158379
  • Email:
   ttthang.c3hhtham@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Anh Pháp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0936654967
  • Email:
   naphap.c3hhtham@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Ngọc Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0905187015
  • Email:
   tnanh.c3hhtham@khanhhoa.edu.vn
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 28
Hôm qua : 103
Tháng 05 : 780
Năm 2021 : 21.505