• Thái Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Chuyên môn
  • Điện thoại:
   0985729557
  • Email:
   tthai.c3hhtham@khanhhoa.edu.vn
 • Lâm Thị Hữu Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Chuyên môn
  • Điện thoại:
   0985857749
  • Email:
   lthhanh.c3hhtham@khanhhoa.edu.vn
 • Đinh Thị Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985972679
  • Email:
   dttuan.c3hhtham@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Hữu Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01214576696
  • Email:
   nhthuong.c3hhtham@khanhhoa.edu.vn
 • Vương Văn Phú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986491505
  • Email:
   vvphu.c3hhtham@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Phiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0935769211
  • Email:
   ntphien.c3hhtham@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Nhật Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0905988171
  • Email:
   ttnkhanh.c3hhtham@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Lan Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01683487841
  • Email:
   ntlhue.c3hhtham@khanhhoa.edu.vn
 • Vũ Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01688574910
  • Email:
   vthoa.c3hhtham@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Mỹ Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0982584474
  • Email:
   ntmdung.c3hhtham@khanhhoa.edu.vn
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 26
Hôm qua : 103
Tháng 05 : 778
Năm 2021 : 21.503