• Võ Thị Minh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Chuyên môn
  • Điện thoại:
   0935879866
  • Email:
   vtmtam.c3hhtham@khanhhoa.edu.vn
 • Hồ Thanh Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Chuyên môn
  • Điện thoại:
   01677689123
  • Email:
   hthien.c3hhtham@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0978879327
  • Email:
   ltthuy.c3hhtham@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Anh Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0935523639
  • Email:
   laxuan.c3hhtham@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Lê Vi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0935755048
  • Email:
   tlvi.c3hhtham@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thanh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0935159237
  • Email:
   nttuan.c3hhtham@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thụy Cẩm Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0908187683
  • Email:
   ltclinh.c3hhtham@khanhhoa.edu.vn
 • Hồ Thanh Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0905718694
  • Email:
   htlam.c3hhtham@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983147807
  • Email:
   lthoa.c3hhtham@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Lan Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01647152999
  • Email:
   ltlhuong.c3hhtham@khanhhoa.edu.vn
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 26
Hôm qua : 103
Tháng 05 : 778
Năm 2021 : 21.503