• Hà Văn Cư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985975166
  • Email:
   hvcu.c3hhtham@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Văn Tường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Chuyên môn
  • Điện thoại:
   0904492378
  • Email:
   tvtuong.c3hhtham@khanhhoa.edu.vn
 • Võ Đình Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Chuyên môn
  • Điện thoại:
   0935181025
  • Email:
   vdlong.c3hhtham@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Lê Trúc Vy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0987209032
  • Email:
   nltvy.c3hhtham@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Mạnh Tuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0932555275
  • Email:
   nmtuan.c3hhtham@khanhhoa.edu.vn
 • Võ Thị Thanh Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01668920280
  • Email:
   vttthuy.c3hhtham@khanhhoa.edu.vn
 • Tống Thị Thanh Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01689907154
  • Email:
   tttthuy.c3hhtham@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Hiếu Thuật
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0935584257
  • Email:
   ththuat.c3hhtham@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Minh Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01229423411
  • Email:
   ttmthu.c3hhtham@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Trường Thạch
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0973399158
  • Email:
   ntthach.c3hhtham@khanhhoa.edu.vn
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 28
Hôm qua : 103
Tháng 05 : 780
Năm 2021 : 21.505