• Sử Quốc Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Chuyên môn
  • Điện thoại:
   0986996675
  • Email:
   sqcuong.c3hhtham@khanhhoa.edu.vn
 • Tào Qúy Hợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Chuyên môn
  • Điện thoại:
   0977619609
  • Email:
   tqhoi.c3hhtham@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thủy Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0929000778
  • Email:
   nttyen.c3hhtham@khanhhoa.edu.vn
 • Huỳnh Thị Như Ý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0982492817
  • Email:
   htny.c3hhtham@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Cẩm Tiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01678459775
  • Email:
   ntctien.c3hhtham@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Diệu Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01253039151
  • Email:
   ltdphuong.c3hhtham@khanhhoa.edu.vn
 • Hoàng Hải Ninh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0903556602
  • Email:
   hhninh.c3hhtham@khanhhoa.edu.vn
 • Bùi Thị Bích Nhân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0905342822
  • Email:
   btbnhan.c3hhtham@khanhhoa.edu.vn
 • Huỳnh Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975646708
  • Email:
   htmai.c3hhtham@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Luận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0905395570
  • Email:
   ltluan.c3hhtham@khanhhoa.edu.vn
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 28
Hôm qua : 103
Tháng 05 : 780
Năm 2021 : 21.505