Các Quyết định, Kế hoạch, Quy chế của trường Hoàng Hoa Thám năm học 2019-2020 (Cập nhật ngày 28-11-2019)

Chi tiết xem File đính kèm:

1. QĐ390-Về việc thành lập Ban chuyên môn.doc

2. QĐ391-Về việc thành lập Ban Phòng chống tệ nạn xã hội và trật tự an toàn giao thông.doc

3. QĐ403-Về việc thành lập Tổ Tư vấn trường THPT HOÀNG HOA THÁM.docx

4. QĐ405-Về việc thành lập Ban Tuyên truyền, phổ biến pháp luật 2019-2020.doc

5. QĐ406-Thành lập Ban cố vấn công tác nghiên cứu khoa học – kỹ thuật 2019-2020.doc

6. QĐ410-Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường THPT Hoàng Hoa Thám.doc

7. QĐ411-Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai.doc

8. QĐ416-Về việc thành lập Ban chăm sóc sức khỏe học sinh 2019-2020.doc

9. KH382-Thực hiện cải cách hành chính năm học 2019-2020.doc

10. QĐ456-Về việc ban hành Quy tắc ứng xử trong Nhà trường.doc

11. QĐ463-Quyết định Quy chế làm việc của Trường THPT Hoàng Hoa Thám.doc (Mới)

12. Quy chế Công tác Văn thư - Lưu Trữ trường THPT Hoàng Hoa Thám.doc

13. Kế hoạch Công tác Thi đua, Khen thưởng năm học 2019 – 2020.doc

14. KH362-Về việc thực hiện Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Khánh Hoà.doc

15. KH368-Kế hoạch Phòng chống thiên tai 2019-2020.doc

16. KH374-Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025” của Ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.doc

17. KH382-Thực hiện cải cách hành chính năm học 2019-2020.doc

18. KH392-Kế hoạch Giáo dục Pháp luật về An Toàn Giao Thông 2019–2020.doc

19. KH396-Giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2019-2020.doc

20. KH398-Kế hoạch công tác Khuyến học năm học 2019.doc

21. KH419-Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020.doc

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 28
Hôm qua : 103
Tháng 05 : 780
Năm 2021 : 21.505